Kako izgleda život sa problemom?

BDA terapija osim svoje osnovne namene pomaže i u svakodnevnom fukncionisanju dece ili odraslih osoba. Cilj BDA terapije jeste da olakša i pomogne, deci i odraslim osobama koje imaju neuroloških problema, život i funkcionisanje. Ovo se posebno odnosi na neke osnovne funkcije kao što su gutanje i žvakanje, njihovim poboljšanjem olakšavamo i ishranu kao i pripremu hrane. Osim ovog problema BDA terapija uspešno rešava probleme mehanike i ritma disanja, koji kada se reše dovode do dugotrajnijeg i mirnijeg sna za čitavu porodicu.

 

Kakvu korist deca i reditelji i cela porodica može da ima od BDA?

BDA terapija omogućava prirodan i neusiljen napredak detetovih spontanih funkcija i kao takve postaju pozitivan izvor daljeg razvoja. Roditelji deteta dobijaju mogućnost da samostalno pomognu svom detetu u okreženju sopstvenog doma i u svojoj organizaciji vremena. Još jedna pogodnost je da se BDA vežbe ne moraju sprovoditu  u jednom vezanom vremenskom kontinuitetu već se mogu sprovoditi u skladu sa raspoloženjem deteta i vremenskim kapacitetima koji odgovaraju roditeljima. Često roditelji zbog svojih vremenskih obaveza ne mogu da izdvoje dugačak vremenski period koji je određen za vežbanje pa se u skladu sa tim određuje program vežbi koji svojim brojem i dužinom trajanja vežbi omogućava adekvatan balans dnevnog života u kome vežbanje sa detetom ne predstavlja opterećenje.

zivot-sa-problemom-1

Kako će BDA unaprediti život deteta i unaprediti život roditelja?

BDA terapija unapređuje reakciju telesnih struktura za vreme detetovih dnevnih aktivnosti. Te aktivnosti ne moraju da budu samo detetove vitalne funkcije ili funkcije koje podrazumevaju napredne oblike kretanja (puzanje, hodanje), održanje različitih pozicija (pozicija glave, sedenje, stajanje) već i mogućnost strukture da adekvatno odreguje u situacijama kada se roditelji bave detetom poput menjanja pelena, nošenje deteta, uspavljivanja, pozicioniranja u krevetu ili kolicima. Zahvaljujući tome se olakšavaju detetove funkcije i roditeljstvo a to je polazna osnova  spontanog razvoja.

Svi mogu iskusiti benefite BDA terapije

Naši kursevi su dostupni svima

Zakazani kursevi

Datum/Vreme Kurs
28/09/2021 - 30/09/2021 Mostar, Bosna i Hercegovina
02/10/2021 - 07/10/2021 Plovdiv, Bugarska
14/10/2021 - 17/10/2021 Beograd, Srbija
23/10/2021 - 31/10/2021 Krasnodar, Rusija
23/11/2021 - 29/11/2021 Novosibirsk, Rusija
04/12/2021 - 14/12/2021 Jekaterinburg, Rusija
04/12/2021 - 13/12/2021 Kazanj, Rusija
16/12/2021 - 28/12/2021 Moskva, Rusija
17/12/2021 - 23/12/2021 Sankt Peterburg, Rusija

Saznajte više o: