Na ovim kursevima učimo roditelje kako da primenjuju BDA tehnike I vežbe na svojoj deci. Trajanje kursa je 3 dana. BDA kurs se sastoji iz tri dela:

BDA KURS DEO I: PREDAVANJE

Za sve nove učesnike u programu, kurs počinje predavanjem – Uvod u BDA terapiju.Predavanje

Cilj predavanja je da roditelje/polaznike kursa detaljnije upoznamo sa osnovama BDA terapije što omogućava roditeljima da razumeju na koji način deluje terapija i na koji način će oni sprovođenjem programa moći da pomognu svom detetu.

Za ućesnike koji su već u BDA programu i koji ne dolaze prvi put, organizujemo predavanja na kojima obrađujemo teme od velike važnosti za svaku porodicu koja ima dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Teme kao što su: istezanje kao procedura kod osoba sa neurološkim stanjima i bolestima, pitanje vertikalizacije, subluksacije i luksacije zgloba kuka itd…

Organizuju se predavanja za svaki nivo posebno. Dakle, za roditelje koji sun a kursu drugi, treći, četvrti, peti put predavanja su različita kao i teme koje obrađujemo.

Trajanje: moze biti različito u zavisnosti da li slušate prvo, drugo, treće, četvrto ili peto predavanje. Uglavnom predavanja traju 2h osim prvog koje moze trajati i 3h.

 

BDA KURS DEO II: PROCENA STANJA DETETA / ODRASLE OSOBE

procena-stanja

Procena stanja deteta / odrasle osobe se vrši individualno. Na samom pregledu BDA asesor (osoba koja procenjuje stanje deteta i propisuje program) vrši veliki broj kliničkih testova sa ciljem da jasno i ustanovi probleme deteta kao I strukturalne slabosti njegovog tela na kojima treba raditi kako bi se postigao najbolji mogući napredak u detetovom razvoju.

Čitav pregled se fotografiše i snima. Na svakom ponovnom pregledu ceo process se ponavlja, što omogućava da se na svakom pregledu fotografije uporede sa prethodnim i roditeljima jasno pokažu promene koje su se desile kako u strukturi tela tako i u motornim i drugim funkcijama.

Na kraju kursa roditelji će dobiti uporedne fotografije napretka deteta koje mogu sačuvati u svojoj arhivi.

Na osnovu pregleda deteta BDA asesor određuje/propisuje individualni program vežbi

sa kojim detaljno upoznaje BDA terapeuta koji će obučavati roditelje.

Trajanje: 1,5-2h.

 

BDA KURS DEO III: TRENING

Trening se sastoji iz 3 segmenta:

Trening

  • Uvod u BDA tehnike. Roditelji koji dolaze prvi put na BDA kurs obuku počinju tako što BDA terapeut obučava roditelje osnovnim BDA tehnikama. Tokom ove seanse tehnike će biti prezentovane na samim roditeljima kako bi mogli da osete i razumeju uticaj samih vežbi. Dalje, roditelji će vežbati sprovođenje ovih tehnika na terapeutima koji će ih voditi,
    nadgledati I korigovati.
  • Aplikacija BDA tehnika na dete: BDA terapeut demonstrira vežbe na detetu, nakon čega roditelji ponavljaju na detetu vežbu koju je terapeut pokazao. Dok terap
  • eut pokazuje vežbu na detetu, istovremeno objašnjava detaljno elemente same vežbe, a za to vreme roditelji snimaju vežbu da bi kod kuće mogli da je ponavljaju.
  • Roditelji ponavljaju i uvežbavaju sprovođenje vežbe na detetu.

Ovaj process se sprovodi pod supervizijom terapeuta koji vodi,koriguje i pomaže roditeljima da utvrde svoje znanje.

Posle kursa, roditelji imaju mogućnost da kontaktiraju svog BDA terapeuta ukoliko imaju bilo kakvo pitanje ili nejasnoće vezano za sprovođenje programa.

Takođe, roditelji mogu kontaktirati i svog assesora ukoliko imaju pitanja vezano sam proces napretka deteta i bilo koje drugo pitanje koje se tiče procesa rehabilitacije ili im je potrebno stručno mišljenje ili savet.

Komunikacija se moze održavati putem WhatsApp-a, Vibera, a ako postoji potreba i putem Skype-a.

Korisne informacije koje Vam mogu pomoći da se bolje pripremite za BDA kurs:

  • Na kurs sa sobom ponesite USB fleš veličine ne manje od 16GB.

Postarajte se da USB bude prazan ili skoro prazan. Iskustvo pokazuje da se često dešava da na USB flešu koji dobijemo od roditelja nema dovoljno mesta zbog sadržaja koji se nalazi na njemu.

  • Pošto ćete snimati vežbe koje BDA terapeut pokazuje, možete to učiniti telefonom ili kamerom, međutim postarajte se da ostavite dosta praznog mesta u memoriji (posebno ako se radi o telefonu). Iskustvo pokazuje da tako mala stvar kao što je nedostatak memorije na telefonu često dovodi do gubitka 1h do 2h dragocenog vremena tokom kursa i remete koncentraciju i fluidnost procesa pokazivanja vežbi kao i njihovog učenja.
  • Ukoliko ste porodica koja dolazi na prvi BDA kurs biće vam potreban set materijala koji su neophodni kako bi mogli da program sprovodite kod kuće.

Najveći deo materijala možete nabaviti na samom kursu, a sve što nemamo na kursu, vaš BDA terapeut će Vam objasniti gde možete nabaviti.

Ukoliko ste povratnička porodica, uobičajeno je da pored materijala koje već imate, treba da nabavite još jedan ili dva materijala (npr. dodatne lopte itd).

VAŽNO: niste u obavezi da materijale nabavljate na samom kursu. Ukoliko odlučite da ih sami nabavite, BDA terapeut će za vas sastaviti listu svega što vam je neophodno za sprovođenje programa u kućnim uslovima.

Svi mogu iskusiti benefite BDA terapije

Naši kursevi su dostupni svima

Zakazani kursevi

Datum/Vreme Kurs
28/09/2021 - 30/09/2021 Mostar, Bosna i Hercegovina
02/10/2021 - 07/10/2021 Plovdiv, Bugarska
14/10/2021 - 17/10/2021 Beograd, Srbija
23/10/2021 - 31/10/2021 Krasnodar, Rusija
23/11/2021 - 29/11/2021 Novosibirsk, Rusija
04/12/2021 - 14/12/2021 Jekaterinburg, Rusija
04/12/2021 - 13/12/2021 Kazanj, Rusija
16/12/2021 - 28/12/2021 Moskva, Rusija
17/12/2021 - 23/12/2021 Sankt Peterburg, Rusija

Činjenice o BDA terapiji koje treba da znate

10

Zemalja sveta

260

Održanih kurseva

10

Terapeuta

5000

Zadovoljnih porodica

11

Godina iskustva

5000

Srećne dece

Saznajte više o: