BDA terapija unapređuje reakciju telesnih struktura za vreme detetovih dnevnih aktivnosti. Te aktivnosti ne moraju da budu samo detetove vitalne funkcije ili funkcije koje podrazumevaju napredne oblike kretanja (puzanje, hodanje), održanje različitih pozicija (pozicija glave, sedenje, stajanje) već i mogućnost strukture da adekvatno odreaguje u situacijama kada se roditelji bave detetom poput menjanja pelena, nošenje deteta, uspavljivanja, pozicioniranja u krevetu ili kolicima. Zahvaljujući tome se olakšavaju detetove funkcije i roditeljstvo a to je polazna osnova  spontanog razvoja.

Svi mogu iskusiti benefite BDA terapije

Naši kursevi su dostupni svima

Zakazani kursevi

Datum/Vreme Kurs
15/11/2021 - 19/11/2021 Laško, Slovenija
04/12/2021 - 13/12/2021 Kazanj, Rusija
14/12/2021 - 18/12/2021 Jekaterinburg, Rusija
17/12/2021 - 21/12/2021 Sankt Peterburg, Rusija
20/12/2021 - 26/12/2021 Moskva, Rusija

Saznajte više o: