Kako BDA terapija utiče na čitavu porodicu?

BDA terapija omogućava prirodan i neusiljen napredak detetovih spontanih funkcija i kao takve postaju Deca-i-roditeljipozitivan izvor daljeg razvoja. Roditelji deteta dobijaju mogućnost da samostalno pomognu svom detetu u okreženju sopstvenog doma i u svojoj organizaciji vremena. Još jedna pogodnost je da se BDA vežbe ne moraju sprovoditu  u jednom vezanom vremenskom kontinuitetu već se mogu sprovoditi u skladu sa raspoloženjem deteta i vremenskim kapacitetima koji odgovaraju roditeljima. Često roditelji zbog svojih vremenskih obaveza ne mogu da izdvoje dugačak vremenski period koji je određen za vežbanje pa se u skladu sa tim određuje program vežbi koji svojim brojem i dužinom trajanja vežbi omogućava adekvatan balans dnevnog života u kome vežbanje sa detetom ne predstavlja opterećenje.

Kako će BDA unaprediti život deteta i roditelja?

BDA terapija unapređuje rekaciju telesnih struktura za vreme detetovih dnevnih aktivnosti. Te aktivnosti ne moraju da budu samo detetove vitalne funkcije ili funkcije koje podrazumevaju napredne oblike kretanja (puzanje,hodanje) ,održanje različitih pozicija(pozicija glave,sedenje,stajanje) već i mogućnost strukture da adekvatno odreguje u situacijama kada se roditelji bave detetom poput menjanja pelena,nošenje deteta,uspavljivanja, pozicioniranja u krevetu ili kolicima. Zahvaljujući tome se olakšavaju detetove funkcije i roditeljstvo a to je polazna osnova  spontanog razvoja.

Svi mogu iskusiti benefite BDA terapije

Naši kursevi su dostupni svima

Zakazani kursevi

Datum/Vreme Kurs
09/04/2021 - 22/04/2021 Plovdiv, Bulgaria
27/04/2021 - 30/04/2021 Belgrade, Serbia
08/05/2021 - 20/05/2021 Bucharest, Romania
28/05/2021 - 10/06/2021 Kazan, Russia
28/05/2021 - 10/06/2021 Yekaterinburg, Russia
12/06/2021 - 22/06/2021 Saint Petersburg, Russia
15/06/2021 - 29/06/2021 Moscow, Russia

Činjenice o BDA terapiji koje treba da znate

7

Zemalja sveta

260

Održanih kurseva

10

Terapeuta

5000

Zadovoljnih porodica

11

Godina iskustva

5000

Srećne dece

Saznajte više o: