Potrudili smo se da odgovorimo na sva vaša pitanja

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA O BDA TERAPIJI

Da li je BDA medicinska ustanova/centar? Da li ima licencu?

BDA nije medicinska ustanova/centar i ne pružamo medicinske usluge, te nam shodno tome nije potrebna licenca za rad u toj oblasti.

Međutim, želeli bismo da naglasimo da svi naši terapeti i instruktori imaju više medicinsko obrazovanje.

Da li je potrebno uraditi dodatne analize ili testove za dete?

Ne, nije potrebno uraditi dodatne analize ili testove. Ukoliko vaše dete ima problema sa kukovima bilo bi korisno doneti rendgenski snimak karlice.

Koliko sati dnevno treba primenjivati BDA terapiju da bi se postigli rezultati?

Svaka porodica određuje kapacitete za rad sa svojim detetom, odnosno vreme koje dnevno može da odvoji za primenu terapije. Naša preporuka jeste da se terapija primenjuje redovno najmanje 1 sat dnevno.
Naravno, više sati rada će dati i veće rezultate.
Međutim, bitno je napomenuti da rezultati primene terapije nisu direktno srazmerni utrošenom vremenu. To znači da ukoliko roditelji vežbaju sa detetom 3 sata dnevno, rezultati terapije će svakako biti veći, ali neće biti tri puta veći od rezultata koje bi postigli da su to činili 1 sat dnevno.

Da li je BDA terapija invazivna i da li je neugodna za dete nad kojim se primenjuje?

BDA je neinvazivna terapija i ona ne prouzrokuje bol detetu nad kojim se primenjuje. Kada je reč o neugodnosti, ona je moguća, ali samo u kontekstu detetovog nezadovoljstva, obzirom da je sputano da se igra na način kako bi želelo u toku primene terapije. Minimalnu neugodnost mogu da izazovu i određene vežbe zbog osećaja pritiska na grudni koš, ali taj pritisak nikada nije toliki da može da izazove bol ili onemogući disanje deteta.
Međutim, važno je napomenuti i da tokom primene vežbi dete je u takvim pozicijama koje mu omogućavaju da se igra rukama, sluša muziku ili gleda video koji ga zabavlja, a u određenim situacijama dete može i da spava za vreme primene BDA vežbi.

Da li postoje neželjeni efekti koji se mogu javiti?

BDA terapija nema neželjenih efekata obzirom da intenzitet mehaničke stimulacije nije u stanju da izazove mehanička oštećenja tkiva.
Međutim, obzirom da BDA terapija podrazumeva i upotrebu različitih materijala, moguća je pojava iritacije kože ili njena alergijska reakcija. Ukoliko do toga dođe moguće je promeniti materijale i tako otkloniti uzrok iritacije, odnosno alergije.

Da li postoje starosna ograničenja za primenu BDA terapije, odnosno sa koliko navršenih godina deteta se može započeti sa terapijom?

Ne postoje starosna ograničenja za primenu BDA terapije i ona se može primenjivati od prvog dana rođenja deteta, s tim što se tada BDA fokusira na biomehaniku disanja i strukturalni integritet trupa.

Nakon koliko vremena primene BDA terapije se mogu očekivati prvi rezultati?

Prilikom pregleda i procene BDA terapeuti određuju strukturalne deficite, prioritete i ciljeve primene terapije.
Iako već od prvog dana njene primene dolazi do promena struktura i funkcija organizma, one nisu jasno uočljive. Međutim, već nakon 4 do 6 meseci redovne primene terapije, promene postaju jasno vidljive, što najbolje pokazuju video zapisi i fotografije, odnosno njihovo poređenje pre i nakon primene terapije.

Da li treba pauzirati sa primenom BDA vežbi ukoliko je dete bolesno?

Ukoliko je dete bolesno može se nastaviti sa primenom BDA programa vežbi, ali samo onih vežbi koje prijaju detetu i koje ne zahtevaju aktivno učešće i naprezanje deteta. Vežbe na koje dete negoduje kada nije bolesno, koje izazivaju plač i njegovo neraspoloženje, svakako treba izbegavati.

Ukoliko dete ima respiratornu infekciju usled koje otežano diše, ima zapušene gornje disajne puteve, kašlje, kija, izbaciti vežbe kojima se vrši kompresija (pritisak) na grudni koš.

U slučaju pojave učestalih infekcija i bolesti deteta neophodno je kontaktirati BDA terapeuta kako bi se program vežbi prilagodio trenutnom stanju deteta.

Ukoliko dete ima epileptični napad da li treba napraviti pauzu u primeni BDA vežbi?

Ukoliko dete ima epileptični napad pre nastavka sa vežbama neophodno je napraviti pauzu od od 10 do 15 minuta. Međutim, ukoliko dete nakon napada ne pokazuje znake umora i promene u ponašanju, njie neophodno praviti pauzu veću od dva, tri minuta.

Kada dete ima učestale epileptične napade, i do 20 dnevno, BDA terapeut kreira plan BDA vežbi koji odgovara stanju deteta i prati primenu vežbi i njihov uticaj (ukoliko ga ima) na epileptične napade.

U slučaju da se epileptični napad prvi put javi ili se javi nakon dužeg vremenskog perioda, neophodno je konsultovati BDA terapeuta. Pravi se pauza u primeni BDA vežbi u trajanju od 3 do 7 dana, nakon čega se u dogovoru sa terapeutom postepeno uvode vežbe. Ukoliko se nakon vraćanja na prvobitni program vežbi epileptični napadi ponovo jave, ispituje se mogućnost povezanosti njihove pojave sa BDA vežbama, BDA uvodi novi program vežbi i prati njihovu primenu i stanje deteta.

Da li je neophodna stalna primena BDA terapije da bi se održala postignuta strukturalna i funkcionalna poboljšanja?

Jednom postignuta strukturalna i funkcionalna poboljšanja kod deteta ili odrasle osobe su trajna.
Funkcije koje su primenom BDA terapije vremenom stečene i sada ih dete/odrasla osoba samostalno obavlja, ne zahtevaju kontinuiranu primenu BDA vežbi kako bi se održale i u budućnosti, jer zapravo njihovim svakodnevnim koriščenjem dete ih održava i poboljšava.

Da li BDA terapija ima pozitivan efekat na posledice invaliditeta kod odraslih osoba?

Obzirom da svako stanje invaliditeta podrazumeva i određene slabosti na koje BDA može da utiče, odrasle osobe sa invaliditetom su, pored dece, ravnopravni kandidati za primenu terpije.
Takođe, BDA terapija, kao efektivna i efikasna terpija u menadžmentu bola, kod starijih osoba može dovesti do njegovog smanjenja i  poboljšanja kvaliteta njihovog života.

Da li postoji jedan ili više nivoa kurseva BDA terapije?

Postoji ukupno pet nivoa BDA kurseva.
Nakon svakog završenog kursa roditelji dobijaju sertifikat nivoa za koji su se obučavali.
BDA kurs za svaki nivo podrazumeva novo edukativno predavanje u trajanju od 2 sata i 30 minuta, procenu i određivanje adekvatnih vežbi (1 sat i 45minuta) i obuku roditelja za njihovu primenu nad svojim detetom (2 bloka obuke, prvi 5 sati i drugi 4 sata).
Nakon završenog petog nivoa, roditelji i dalje mogu da pohađaju kurseve, ali obzirom da se smatraju iskusnim roditeljima-terapeutima za njih nema novih edukativnih predavanja, a vreme obuke im je umanjeno za polovinu (5 sati). Takođe, cena kursa je umanjena i iznosi 60% od njene prvobitne vrednosti.

Koliko vremenski traje primena jednog nivoa, a koliko svih zajedno?

Primena jednog nivo kursa, odnosno propisanih vežbi traje 6 meseci, nakon čega se prelazi na viši nivo, a što podrazumeva novo edukativno predavanje, procenu/pregled i obuku za primenu novih vežbi na osnovu trenutnih strukturalnih i funkcionalnih deficita.
Obzirom da ne postoji limit kada je reč o broju nivoa kurseva, ne postoji ni limit vremenskog trajanja svih nivoa zajedno.  

Kako mogu da se prijavim na kurs?

Obzirom da se BDA kursevi održavaju u 7 različitih država, neophodno je da prvo odabrete državu u kojoj želite da pohađate kurs, potom popunite odgovarajući BDA formular za prijavu na kurs (BDA enrollment form) i na kraju kontaktirate lokalnog organizatora.
Detaljnija uputstva možete dobiti putem telefona: +381 69 1345 007

Svi mogu iskusiti benefite BDA terapije

Naši kursevi su dostupni svima

Zakazani kursevi

Nema kurseva

Saznajte više o: