ABOUT Tanja Sekulić

Terapeut

Tanja Sekulić, rođena 26.09.1997 u Vlasenici gde je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završetka srednje škole 2016. godine upisuje Akademiju strukovnih studija u Beogradu, odsek Visoka zdravstvena škola, koju završava 2019. godine i stiče zvanje Strukovni fizioterapeut.
Praktična i teorijska znanja usavršavala je, kako tokom školovanja, tako i posle završetka studija u zdravstvenim ustanovama u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Poseban utisak na nju ostavio je volonterski rad u Srednjoj zanatskoj školi, gde je radila sa decom sa cerebralnom paralizom, nakon čega je odlučila da želi da da svoj doprinos u rehabilitaciji dece sa neurološkim smetnjama.
Od januara 2020. godine član je BDA tima.