ABOUT Slobodan Vujasić

Osnivač terapije

Slobodan Vujasić je jedan od osnivača BDA terapije (Biomehanički Razvojni Pristup), suvlasnik Biodevel Professional doo i BDA terapeut sa višegodišnjim iskustvom rada sa decom i odraslim osobama sa oštećenjem moždanog tkiva. Rođen je u Foči (Bosna i Hercegovina), a odrastao u Goraždu, Zemunu i Batajnici, gde i danas živi sa svojom porodicom.

Interes i želja da razume “nevidljivu silu” koja dovodi do pokreta i način na koji funkcioniše ljudsko telo, koju je pokazivao još kao dečak su kasnije odredili njegov profesionalni put. Nakon osnovne škole, Slobodan završava srednju medicinsku školu, smer – srednji fizioterapeut, a potom i Visoka zdravstvena školu strukovnih studija u Beogradu i stiče zvanje radnog terapeuta.

Tokom studiranja rad sa decom sa cerebralnom paralizom u specijalnoj Bolnici za Cerebralnu Paralizu i Razvojnu Neurologiju, kod Slobodana je pobudio interesovanje i želju da upozna i razume stanje i unutrašnji osećaj deteta koje se suočava sa određenim funkcionalnim poteškoćama. Postojeća medicinska literatura i neurološke definicije nisu mu dale odgovor na pitanje koje je i danas Slobodanu polzište prilikom pregleda: kao se dete sa invaliditetom oseća u svom telu.

U potrazi za odgovorima, Slobodan zajedno sa kolegom Vladimirom Dobrijevićem upoznaje ABR terapiju koja ukazuje i ističe značaj telesne strukture kao osnove svih detetovih reakcija. Znanje i iskustvo koje stekao u ABR-u radeći kao ABR praktičar, instruktor, a kasnije i kao procenitelj stanja deteta u različitim evropskim zemljam, produbili su njegovo razumevnje cerebralne paralize kod dece. Međutim, uverenje da se može više, da se mogu postići bolji rezultati, naterali su Slobadana da nastavi svoju edukaciju i unapredi postojeća znanja. Upoznavanje manulelnih terapija, kao što su: Cyriax, Maitland, Mulligan, Miofascijalna relaksacija, Bowen, Teratogs, omogućilo mu je da stekne značajna znanja iz oblasti ortopedije i bolje razume funkcionisanje organa za kretanje kod zdrave, ali i kod dece sa cerebralnom paralizom.

Istovremeno, zajedno sa Vladimirom, Slobodan radi i razvoju novog pristupa rehabilitaciji u rehabilitacionom centru u Sloveniji. Nakon tri godine posmatranja, istraživanja i razvoja, nastala je BDA terapija.

Slobodan, kao jedan od osnivača BDA terapije, nakon dugogodišnjeg iskustva, praktičnim radom u okviru BDA, nastavlja da istražuje probleme osoba sa invaliditetom na jedinstven način kojim se patološka reakcija posmatra kroz njeno značenje i uloge u spontanim, dnevnim aktivnostima deteta/odrasle osobe sa invaliditetom s ciljem unapređenja njegovih mogućnosti kroz razvoj novih terapijskih tehnika.