sasa-jovanovic-bda-therapy

ABOUT Saša Jovanović

Terapeut

Rodjen 21.april 1982. Završio Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija, smer fizioterapeutski tehničar. Praktična i teorijska znanja usavršavao u medicinskim ustanovama u Beogradu i pohađajući kurseve Mulligan therapy i Kinematic taping. Ima višegodišnje iskustvo u oblasti sporta i rehabilitacije, nakon čega se posvećuje radu sa decom obolelom od cerebralne paralize.