danijel-grujic-bda-therapy

ABOUT Danijel Grujić

Terapeut

Rođen 1989. godine u Kruševcu, gde završava osnovno obrazovanje, nakon kojeg upisuje srednju Medicinsku školu u Kraljevu i diplomira 2008. godine na smeru Fizioterapeutski tehničar. 2008. godine upisuje Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu, gde diplomira 2011. godine na smeru Strukovni fizioterapeut.

Nakon završene škole bavi se manuelnim tehnikama, najviše masažom, a 2013. godine počinje da radi sa decom sa cerebralnom paralizom u privatnoj praksi, sprovodeći kineziterapijske tretmane i alternativne metode u pedijatriji. 2016. godine započinje sopstveni posao kao koosnivač studija u kome se sprovode tretmani sa decom sa cerebralnom paralizom. U međuvremenu završava MFR kurs koji mu daje osnovna i dublja saznanja o vezivnim tkivima. Danas BDA terapeut.