bda-visecelijski-matriks

Redovnom primenom BDA programa, spasticitet se smanjio. Nakon duže pauze se vratio i povećao. Zašto je to tako?

Da bismo mogli u potpunosti da odgovorimo na ovo pitanje na razumljiv način, prvo moramo da razjasnimo jednu osnovnu zabunu. U praksi vidim da je upotreba izraza spasticitet široko rasprostranjena, kao i da se često koristi u pogrešnom kontekstu. Kad god roditelji primete porast zategnutosti u telu svog deteta, obično pretpostavljaju da se spasticitet povećao. Objašnjavamo kakav odnos ima sepsticitet i vanćelijski matriks (ECM)....
Pročitajte više
bda-rezultate

Pitanja koja roditelji postavljaju: Vidim rezultate pasivnog istezanja, da li treba da nastavim?

Kratkoročno naspram dugoročnog i Nivo 5 u odnosu na Nivo 1 i 2. Ovo je pitanje koje često dobijamo od roditelja i predstavlja dobru priliku da se objasne sitni detalji kojih roditelji često nisu svesni kada primete promene koje nastaju usled pasivnog istezanja. Koje rezultate roditelji obično žele da postignu pasivnim istezanjem? Smanjenje ukočenosti mišića i mekih tkiva, produženje skraćenih tetiva i ligamenata, poboljšani opseg pokreta i sprečavanje kontraktura u slučajevima kada se one još...
Pročitajte više
bda-misica

Skraćenje i kontrakture mišića, tetiva, ligamenata. Da li oni zaista postaju kraći ili se samo dešava implozija?

Kao roditelj deteta sa spastičnom cerebralnom paralizom ili drugim neurološkim stanjima i bolestima, želite da sprečite skraćenje i kontrakture mišića, tetiva, ligamenta ili da smanjite njihov negativni uticaj ako su se već razvili. Osnovna ideja je da se poveća opseg pokreta u zglobovima gde je pokretljivost smanjena i smanjenje opšte krutosti i povećanje detetovog komfora....
Pročitajte više
vezivna-tkiva

Pitanja koja roditelji postavljaju: BDA preporučuje oprez pri pasivnom istezanju. Zašto je to tako?

Ranije smo razgovarali o strukturalnim razlikama u svojstvima zdravih i spastičnih/rigidnih mišića i vezivnog tkiva. Nakon što smo zaključili da te razlike postoje, dalje objašnjavamo da će pogođeni mišići i vezivna tkiva mehanički reagovati drugačije od zdravih struktura kada se na njih primeni pasivno istezanje. Shodno tome, krajnji rezultati adaptacije tkiva na pasivno istezanje takođe će biti različiti između te dve grupe tkiva....
Pročitajte više
pasivno-istezanje

Pitanja koja roditelji postavljaju: Ako deluje na zdrave individue, zašto ne bi delovalo i na decu koja imaju neurološke poremećaje?

Ovo je jedno produktivno pitanje. Ono nam omogućava da detaljno ispitamo logiku razmišljanja koja leži u osnovi klasičnog pristupa u rehabilitaciji a sadrži pasivno istezanje. Pokušaću da predstavim, korak po korak, proces razmišljanja koji je doveo do zaključaka koji su integrisani u klasičnu rehabilitacijsku paradigmu. Terapeutski postupci koji se koriste u praksi zasnovani su na tim zaključcima i pretpostavkama....
Pročitajte više
bda-tkiva

Pasivno istezanje: Da li razmišljanje treba da usredsredimo samo na mišiće ili treba da proširimo svoje vidike?

Da bismo mogli da odgovorimo na ovo pitanje, prvo moramo da se složimo oko određenog saznanja. Dugi niz godina se stanje dece sa neurološkim poremećajima objašnjavalo pomoću koncepta koji uzima u obzir oštećenje struktura nervnog sistema (neurološki deo jednačine) i kako te oštećene neurološke strukture utiču na i ostvaruju interakciju sa na mišićima i kostima (mišićno-skeletni deo jednačine). Dalje, kako utiču na motoričko funkcionisanje dece, njihove svakodnevne aktivnosti. Klasičan pris...
Pročitajte više