Benefiti-BDA-terapije

Benefiti terapije su višestruki jer se fekusiraju na odnos telesne strukture i funkcije. Svako dete ili osoba svojim telesnim strukturama izvodi mnogobrojne funkcije počevši od disanja i osnovnih posturalnih reakcija do naprednih oblika kretanja poput hoda. Struktura svim svojim kvalitetima omogućava izvođenje svih funkcija međutim u situaciji kada je ona nedovoljno razvijena ili oštećena dolazi do nemogućnosti ili otežavanja svih ili određenih funkcija. Naprimer ukoliko kičmeni stub nema fleksibilnost i fiziološke krivine  doći će do nepravilne pozicije karlice koja će otežati hodanje i dovesti do mišićnog disbalansa. Benefiti BDA omogućuju da se nastali problemi reše.

Benefiti terapije se oslanjaju na dugoročnu strategiju kojom se stimuliše razvijanje strukture u pravcu koji će olakšati detetove ključne  i spontane funkcije sa ciljem da se unapredi detetov razvoj svih funkcija.

U zavisosti od detetovog stanja ključni problemi mogu da budu:

 • Poteškoće sa disanjem koje negativno utiču na detetove funkcije time što se detet ubrzano zamara ili usred nepravilnog pokreta grudnog koša za vreme disanja koji utiče na defromaciju grudnog koša i trupa u celini.
 • Nestabilan kičmeni stub koji onemogućava kontrolu glave, sedenje i hodanje.
 • Smanjena pokretljivost zglobova koji onemogućavaju kretanje deteta ili ga otežavaju.
 • Koordinacija pokreta usled slabe propriocepcije.
 • Brzo zamaranje koje umanjuje sve detetove aktivnosti.
 • Mišićna napetost za vreme aktivnih i pasivnih aktivnosti.
 • Deformacije trupa i kičmenog stuba.
 • Bol i nelagodnost.
 • Loše spavanje.
 • Konstipacija.
 • Loš imunitet (smanjenje učestalosti i intenziteta infekcija kao što su naprimer bronchitis i pneumonija).
 • Refluks.
 • Nemogućnost dobijanja na težini.
 • Problem kontrole gutanja i žvakanja.
 • Problem kontrole mimike.
 • Problem kontrole salivacije.

Svi mogu iskusiti benefite BDA terapije

Naši kursevi su dostupni svima

Zakazani kursevi

Nema kurseva

Saznajte više o: