Spastičnost i BDA
Spastičnost

Spastičnost je fenomen koji se opisuje kao mišićna napetost sa povećanim otporom na pozitivan i negativan pokret

 

 

U tom smislu, spastičnost predstavlja poremećaj pokreta. Pojavljuje se nakon povrede mozga ili kičmene moždine.

 

Takođe, javalja se kao posledica moždanog udara, cerebralne paralize, potresa mozga ili povrede kičme, multipla skleroze.

Spastičnost – Poreklo

 

Spastičnost

 

 

Poreklo spastičnosti još uvek nije sasvim jasno.

 

Dominantno stanovište je da kora velikog mozga, tj. njegov gornji deo, previše učestalo šalje signale kičmenoj moždini.

 

Ova preterana stimulacija dalje izaziva refleks istezanja mišića, a mišić postaje napet i preterano aktivan.

 

To je prirodni mehanizam, koji se kao takav objašnjava u knjigama i koji je opšteprihvaćen.

 

Shodno tome da spastičnost nastaje nakon povrede mozga ili kičmene moždine.

 

Vladajuća tendencija je da se spasticitet objašnjava samo kao neurološki mehanizam.

 

Ipak, fascinantno je kakvo otkriće je nastalo u poslednjih 10 godina.

 

Otkriveno je da se iza spastičnosti ne nalazi samo neurološki mehanizam.

 

Suprotno skorašnjim verovanjima otkriveno je da su mehanizmi nastanka spastičnosti velikim delom povezani sa deformisanjem i slabljenjem tkiva.

 

 

Više o BDA terapiji pogledajte ovde.

 

Pratite nas i na Facebook-u.