Spasticitet i BDA III deo
Spasticitet

Vladimir Dobrijević, jedan od osnivača BDA terapije o spasticitetu

 

 

“Bio sam oduševljen kada sam saznao da je skoro otkriven još jedan neneurološki mehanizam nastanka spastičnosti.


Kako sam napisao u prethodnom delu, kada dođe do oštećenja vezivnog tkiva smanjuje se mogućnost tela da zadrži tečnost.

 

Kao rezultat tkivo gubi na volumenu i prostor.

 

Sada, pored toga je otkriveno da se nakon povrede mozga ili kičmene moždine povećava proizvodnja hijaluronske kiseline.

Spasticitet i problem između smanjivanja vode i povećanja hijaluronske kiseline

 

Spasticitet

 

 

S jedne strane količina vode se smanjuje, s duge strane količina hijaluronske kiseline se povećava.

 

Ovo čini tkivo još tvrđim i uvećava broj vlakana u njemu.

 

Kako je međućelijska masa kombinacija vode i hijaluronske kiseline, svako povećavanje koncentracije hijaluronske kiseline utiče i na njenu gustinu.

 

Međućelijska masa postaje tvrđa i manje tečna

 

Spasticitet

 


Vlažnost između slojeva vezivnog tkiva i mišićnih vlakana se smanjuje. Ovo otkriće je dosta novo.

 

Do skoro se mislilo da se samo količina vode smanjuje, ali nije bilo reči o promeni koncentracije hijaluronske kiseline.

 

Kako su fluidnost i vlažnost tkiva i mišića narušeni, narušeno je i pasivno i aktivno kretanje.

 

Čovek se ne može normalno kretati ako se slojevi tkiva lepe jedni za druge.

 

Do sada smo razvili tehnike kojima bi uticali na nedostatak i povećanje nivoa vode u tkivu tokom vremena, “topljenjem” međućelijske mase.

 

To poboljšava cirkulaciju u tkivu i donosi više hranjivih materija ćelijama, a kao rezultat dobijamo rast i razvoj.

 

Novo otkriće je od velikog značaja jer nam dozvoljava da razvijemo novi tretman za smanjivanje količine hijaluronske kiseline u tkivu.”

 

 

Više o BDA terapiji saznajte ovde.

 

Pratite nas i na Facebook-u.